НовиниБілогірський РМКНеділя, 21.04.2024, 04:05
  | RSS

 
 

Охорона праці та безпека життєдіяльності
в закладах та установах освіти

 

    Робота педагогічних колективів навчальних закладів району з охорони праці організована згідно з Законами України "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку", Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти", затверджених наказом МОН України № 563 від 01.08.2001р. із змінами згідно з наказом МОН України від 20.11.2006 р. № 782.

    Відповідно до вимог нормативних документів у відділі освіти, навчальних закладах району розроблена відповідна документація з питань дотримання безпеки та охорони праці.

   У відділі освіти, навчальних закладах освіти створені служби охорони праці, затверджені положення про служби охорони праці, створені і діють комісії по навчанню та перевірці знань з охорони праці, програми навчання, плани-графіки проведення навчання та білети по перевірці знань. Навчання та перевірка знань з охорони праці працівників відділу освіти, методистів райметодкабінету, керівників і заступників навчальних закладів, голів ПК первинних профорганізацій проведено комісією ОІППО у вересні 2015 року. Навчання і перевірка знань з охорони праці вчителів фізики, інформатики, хімії, біології, трудового навчання, фізичного виховання, ОЗВ буде проведено згідно плану-графіка у січні – березень 2016 року.

    Згідно вимог чинних нормативних документів розроблені, затверджені керівниками і видані на руки посадові інструкції всім працюючим навчальних закладів і установ.

Для окремих категорій працівників розроблені, наказами по закладах введені в дію інструкції з охорони праці та інструкції з безпеки праці при виконанні небезпечних робіт.

Як з працівниками так і з учнями у навчальних закладах і установах проводяться всі види інструктажів, а також їх облік за встановленою формою.

Розроблені і затверджені програми вступних інструктажів для працівників і учнів, які поміщені у журналах вступного інструктажу для працівників і класних журналах – для учнів.

Згідно вимог нормативних документів реєструються первинний, позаплановий і цільовий інструктажі для працівників і учнів.

    Журнали реєстрації інструктажів знаходяться у службах охорони праці і на робочих місцях у навчальних кабінетах (фізики, інформатики, біології, хімії , шкільних майстернях, спортивних залах).

    Вчителі фізики, біології, хімії, трудового навчання, фізичного виховання проводять первинні інструктажі перед початком  практичних, лабораторних робіт, виконанням відповідних вправ перед початком практичних, лабораторних робіт, виконанням  відповідних вправ перед початком кожного розділу навчальної програми з фізичного виховання.

    Облік інструктажів вчителі проводять у класних журналах на сторінці відповідного предмета в розділі про запис змісту року.

    Навчальні кабінети, комбіновані майстерні, спортивні зали, шкільні їдальні, котельні забезпечені первинними засобами пожежогасіння, на видному місці розміщені поетажні плани евакуації на випадок пожежі. Оформлені куточки з безпеки життєдіяльності.

    Питання створення безпечних умов праці, навчання і виховання учасників навчально-виховного процесу постійно знаходиться на контролі у відділі освіти, керівників навчальних закладів.

        На нараді керівників шкіл 21 вересня 2015 року обговорено питання "Про організаторську роботу керівників щодо дотримання норм і правил безпеки життєдіяльності у закладах освіти району".

    Щорічно на колегії відділу освіти (лютий місяць) начальник відділу освіти звітує про виконання колективної угоди між відділом освіти і радою голів профкомів працівників освіти.

    Аналогічні звіти проводять керівники навчальних закладів у своїх трудових колективах.

    В районі проводиться значна робота по виконанню заходів з профілактики травматизму. Видано наказ від 20.01.2016 року №17-но "Про затвердження заходів, щодо попередження травматизму серед учнів під час навчально-виховного процесу та в побуті у 2016 році"

       З метою ефективної роботи з безпеки життєдіяльності заходи з профілактики травматизму невиробничого характеру розроблені в кожному навчальному закладі.

Відповідно розроблених заходів з учасниками навчально-виховного процесу проводяться інструктажі, бесіди, вікторини, круглі столи, дискусії, місячники, тижні тема яких: "Профілактика травматизму під час організації навчально-виховного процесу та в побуті, поведінка дітей з незнайомими предметами, дотримання правил  дорожнього руху, надання долікарської допомоги".

    Перед початком 2015-2016 навчального року серед учасників навчально-виховного процесу організовано проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності, здійснено обстеження технічного стану будівель і споруд навчально-виховних закладів комісією, утвореною райдержадміністрацією за участю представників РВ ГСУМНС, райсанепідемстанції.

    У квітні 2016 року  планом передбачено проведення в навчальних закладах району Дня охорони праці, Тижня знань з безпеки життєдіяльності.

    Команда Білогірського НВК брала участь в регіональному конкурсі КВН по правилах дорожнього руху.

При  проведенні як районних так і шкільних масових заходів у навчальних закладах призначаються особи, відповідальні за збереження життя і здоров'я учасників на кожній ділянці роботи.

    У травні місяці  у навчальних закладах району будуть проведені практичні заняття по  евакуації учнів і працівників на випадок пожежі згідно планів евакуації. Обладнані куточки наочної агітації з охорони праці і безпеки життєдіяльності.

Питання роботи керівників та педагогічних колективів  навчальних закладів з питань профілактики травматизму знаходиться на контролі відділу освіти.


Робота служби  охорони праці
відділу освіти Білогірської РДА

 

Склад служби:

Соколюк Н.І. Пацалюк В.З.
Тогунова І.П. Артемчук Н.М.
Лосовська Н.А. Петраковська Р.О.
Коберник О.П.   

Рекомендації МНС щодо дій населення у разі загрози та виникнення вибуху,  у тому числі тих, що виникли внаслідок терористичної діяльності

Наказ відділу освіти, молоді та спорту Білогірської РДА від 12.01.2016 року №9-но "Про створення служби охорони праці"

Положення про службу охорони праці відділу освіти, молоді та спорту  Білогірської райдержадміністрації (затверджено наказом  відділу освіти, молоді та спорту Білогірської РДА від 12.01.2016 року №9-но "Про створення служби охорони праці")

Наказ відділу освіти, молоді та спорту Білогірської РДА від 14.01.2016 року №10-но "Про затвердження плану роботи служби охорони праці відділу освіти, молоді та спорту на 2016 рік"

Наказ відділу освіти, молоді та спорту Білогірської РДА від 14.01.2016 року №15-но "Про проведення навчання і перевірку знань з охорони праці окремої категорії вчителів"

Наказ від 29.01.2015 року №17-но "Про заходи безпеки в навчальних закладах"

 

 

 


На допомогу керівнику закладу:

Нормативні документи з безпеки життєдіяльності.

Основні документи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, ведення яких є обов'язковим у закладах освіти.
Перелік організаційних  наказів з охорони праці у навчальному закладі.


Орієнтовний  перелік питань для обговорення:

* на нараді при директору;

* на засідання педагогічних рад;

* на зборах трудового колективу.


Охорона праці у навчальному закладі

* Кабінет біології: Охорона  праці,   безпека   життєдіяльності та  санітарно – гігієнічний  стан.
Перелік медикаментів, перев'язувальних засобів для аптечки.
* Кабінет хімії:

Охорона  праці,   безпека   життєдіяльності та  санітарно – гігієнічний  стан.
Перелік медикаментів, перев'язувальних засобів для аптечки.
* Кабінет фізики:

Охорона  праці,   безпека   життєдіяльності та  санітарно – гігієнічний  стан.
Перелік медикаментів, перев'язувальних засобів для аптечки.
* Навчальні майстерні:

Охорона  праці,   безпека   життєдіяльності та  санітарно – гігієнічний  стан.

Перелік медикаментів, перев'язувальних засобів для аптечки.
* Спортивний зал:

Охорона  праці,   безпека   життєдіяльності та  санітарно – гігієнічний  стан.

Перелік медикаментів, перев'язувальних засобів для аптечки.

Сценарій гри "Найрозумніший" для знавців правил безпечної поведінки (7-8 класи).

 

Безпека життєдіяльності:

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01

“Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності” лист МОН від 16.06.2014 № 1/9-319

"Про проведення заходів щодо протидії тероризму" лист Міністерства №1/9-372 від 25.07.2014

​ "Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації" лист Міністерства №1/9-385 від 30.07.2014

Лист Міністерства № 1/9-497 від 17.07.2013 "Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів"

Лист Міністерства № 1/9-503 від 18.07.2013 "Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу"

Лист Міністерства від 17.07.2013 № 1/9-498 "Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки проведення навчально-виховного процесу в кабінетах природничо-математичного напряму” 

Лист департаменту освіти, науки, молоді та спорту Миколаївської облдержадміністрації від 30 травня 2014 року № 2330/04-02/01-01-16 "Про інструктивно-методичні матеріали "Підготовка загальноосвітнього навчального закладу до нового навчального року з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності"

 


Накази відділу освіти з охорони праці:

Про затвердження плану роботи служби охорони праці відділу освіти, молоді та спорту  на 2015 рік

Про затвердження районних заходів щодо попередження травматизму серед учнів під час навчально-виховного процесу та в побуті на 2015 рік

 

 

 
 
Форма входу

Календар новин
«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Наше опитування
Оцініть сайт
Всього відповідей: 201

Пошук по каталогу

Освітні лінки

Аналітика відвідуваності
 

Copyright MyCorp © 2006
Сайт управляється системою uCoz