ГоловнаБілогірський РМКНеділя, 21.07.2024, 21:50
 Інноваційна діяльність | RSS

 
 
Інформація
про педагогічні інновації,
які впроваджуються у Білогірському районі

Початкова освіта
Тема: Ігрова педагогічна технологія
Рівень: Місцевий
Терміни: З 2013 року (5 років)
Автор: Карнаух Петро Максимович, вчитель початкових класів Юровецької ЗОШ І-ІІІ ст.
Хмельницька область
Білогірський район
с. Юрівка
Консультант: Методист – кореспондент ОІППО Петраковська Раїса Олексіївна, методист Білогірського райметодкабінету
Хмельницька область смт. Білогір’я, вул.Шевченка, 44,  rmk01bil@i.ua

Мета, завдання: Підвищити ефективність уроку за допомогою власних розробок навчальних ігор. Організація творчої роботи молодших школярів на всіх етапах уроку. У процесі гри розвинути здібності, нахили, кмітливість, природний потяг до знань, формування колективізму, відповідальність, чесність, культуру поведінки.

Очікувані результати: Всебічно розвинута особистість.

Суть досвіду: Вчитель розвиває пізнавальні інтереси завдяки вміло застосованим іграм на всіх етапах уроку, використанню влас-ного творчого доробку, наочних посібників, урізноманітненню форм, методів та прийомів ігрової діяльності.

Опорні заклади: Юровецька ЗОШ І-ІІІ ст., Білогірський НВК (вч. Войтович В.М.), Великоборовицька ЗОШ І-ІІІ ст. (вч. Олійник С.Б.)

Результати: Підвищився рівень навчальних досягнень молодших школярів, зріс інтерес до знань, про що свідчать результати кон-трольних зрізів, розвинулись художні здібності, значна частина школярів складають акровірші, анаграми, ребуси, кросворди.

Друкована продукція: "Цікаві завдання з української мови 1-4 кл." Методичний посібник. Тернопіль – "Богдан", 2003 р.
- "Цікаві завдання з математики" 3 клас. Навчальний посібник. Тернопіль. Навчальна книга – Богдан, 2003 р.
- "Цікаві завдання з природознавства" 3 клас. Навчальний посібник. Тернопіль. Навчальна книга – Богдан, 2004 р.
- "Цікаві завдання з математики", 4 клас. Навчальний посібник. Тернопіль. Навчальна книга – Богдан, 2004 р.


Природничо – математичні дисципліни
Тема: Технологія комп’ютерного навчання фізики
Рівень: Місцевий
Термін: з 2012 р.
Автор: Франчук Раїса Василівна, вчитель фізики, старший вчитель Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Білогірський район смт. Ямпіль, вул. Миру, 8 yasoch@km.ua
Консультант: Пастернак Ольга Іванівна методист Білогірського райметодкабінет,
Хмельницька область смт. Білогір’я, вул.Шевченка,44, rmk01bil@i.ua

Мета, завдання: Використання інформаційних технологій на уроках фізики з метою формування в учнів сучасної природничо – наукової картини світу, розвитку навичок самостійної роботи, навичок дослідництва стимулювання пізнавального інтересу, активності учнів в процесі вивчення предмету.

Суть досвіду: Використання мультимедійних засобів навчання для проведення експериментів, досліджень та спостережень, обробки результатів лабораторних робіт за допомогою прикладного програмного забезпечення

Опорні заклади: Ямпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Результати: Зріс рівень навчальних досягнень школярів, про що свідчать підсумки районних олімпіад , конкурс – захист науково - дослідницьких робіт учнів – членів МАН.

Друкована продукція: Добірка програмного забезпечення для реалізації графічних можливостей курсу фізики 7-11 класів.
(Матеріали обласної педагогічної виставки, 2006 – 2007 н.р.)

 

Суспільно-гуманітарні дисципліни

Тема: Розвиток життєвих компетентностей цчнів на уроках історії
Рівень: Місцевий
Термін: з 2014 р.
Автор: Довгаль Леся Анатоліївна, вчитель історії Хорошівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Білогірський район,  с. Хорошів dovgall707@i.ua

Консультант: Петрівська Галина Петрівна, методист Білогірського райметодкабінету, 
Хмельницька область, смт. Білогір’я, вул.Шевченка,44  galinapetrowska25@i.ua


Мета, завдання: виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, уміє критично мислити, орієнтуватися у сучасному суспільстві, сприяє формуванню в особистості здатності швидко реагувати на запити часу.
 

Суть досвіду: «У кожній людині є сонце … Тільки не треба його гасити». Цей вислів мудреця Сократа став девізом у проведенні історії, що стимулюють розвиток таких життєвих компетентностей учнів : комунікативної, соціальної, творчої, інформаційної, полікультурної та ін.

Опорні заклади: Хорошівська  ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Результати:  Підвищився рівень навчальних досягнень школярів, зріс інтерес до знань,  про що свідчать підсумки районних олімпіад , конкурсів, конкурсу – захисту науково - дослідницьких робіт учнів – членів МАН.
 

Тема: Ефективність використання ІКТ на уроках іноземної мови
Рівень: Місцевий
Термін: з 2015 р.
Автор: Миколайчук Катерина Миколаївна, вчитель англійської мови Сушовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Білогірський район,  с. Сушівці, mykamy@ukr.net

Консультант: Петрівська Галина Петрівна, методист Білогірського райметодкабінету, 
Хмельницька область, смт. Білогір’я, вул.Шевченка,44  galinapetrowska25@i.ua

Мета, завдання: Формувати  навички  роботи  з комп’ ютером, розширяти кругозір, усувати психологічний  бар’єр   “Дитина та комп'ютер”, розвивати пам' ять, увагу, творчі здібності, адаптованість до комп' ютерної  діяльності.

Суть досвіду: Використання ІКТ у навчально- виховному процесі дозволяє перейти від навчання, в основі якого — інформація, почута з вуст вчителя або прочитана в підручнику, до навчання через сприйняття інформації з електронних ресурсів, Інтернету, навколишнього середовища тощо.

Опорні заклади: Сушовецька ЗОШ І-ІІІ ступенів
Результати:  Зріс інтерес до знань,  про що свідчать підсумки районних олімпіад , конкурсу – захисту науково - дослідницьких робіт учнів – членів МАН.

 
 
Тема: Мультимедійні засоби на уроках біології
Рівень: Місцевий
Термін: З 2014 року
Автор: Баранчук Сергій Олексійович, вчитель біології Білогірського НВК "Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. імені І.О.Ткачука, гімназія", смт. Білогір’я, вул. Шевченка, 101, bilogirya@ukr.net,
Консультант: Баліцька Наталія Костянтинівна методист Білогірського райметодкабінету
смт. Білогір’я, вул.Шевченка,44,
rmk01bil@i.ua
Мета, завдання: Основною метою використання мультимедійних засобів є здійснення диференціації та індивідуалізації навчання, розвиток спеціальної та загальної обдарованості учнів, посилення міжпредметних зв’язків.
Очікувані результати:
- Підвищення зацікавленості учнів до вивчення предмету.
- Активізація пізнавальної діяльності школярів.
- Підвищення рівня навчальних досягнень.
Суть досвіду: Для кращого засвоєння учнями матеріалу на різних етапах уроку вчитель застосовує мультимедійні засоби на-вчання, що сприяє розвитку в учнів навичок самостійного здобування знань, використання їх у практичній діяльності.
Опорні заклади: Білогірський НВК "Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. імені І.О.Ткачука, гімназія"
Результати:
в учнів формується інтерес до біології та інших навчальних дисциплін, вони привчаються шукати зв'язок біології з життям, що спонукає їх користуватися додатковими джерелами інформації, підвищується якість знань учнів і рівень їх навченості та вдосконалюються навички самоосвіти.
 
Тема: Розвиток критичного мислення учнів на уроках хімії
Рівень: Місцевий
Термін: З 2016 року
Автор: Баранчук Ольга Яківна, вчитель хімії Білогірського НВК "Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. імені І.О.Ткачука, гімназія", смт. Білогір’я, вул. Шевченка, 101, bilogirya@ukr.net,
Консультант: Баліцька Наталія Костянтинівна методист Білогірського райметодкабінету
смт. Білогір’я, вул.Шевченка,44,
rmk01bil@i.ua
Мета, завдання: формування пізнавального інтересу та підтримка пізнавальної активності учнів. Спонукання учнів до порівняння отриманої інформації з особистим досвідом і на її грунті формування аналітичного судження. Розвиток критичного способу мислення.
Очікувані результати:
-
Формування відповідних теоретичних знань і належних практичних умінь з предмету.
Суть досвіду: Вміння активно, творчо, індивідуально сприймати інформацію, оптимально застосовувати потрібний вид розумової діяльності, різносторонньо аналізувати інформацію, мати особисту незалежну думку та вміти коректно її відстоювати, уміти застосовувати здобуті знання на практиці.
Опорні заклади: Білогірський НВК "Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. імені І.О.Ткачука, гімназія"
Результати:
в учнів формується інтерес до хімії та інших навчальних дисциплін, вони привчаються шукати зв'язок хімії з життям, що спонукає їх користуватися додатковими джерелами інформації, підвищується якість знань учнів і рівень їх навченості та вдосконалюються навички самоосвіти.
 
Тема: Проектна діяльність на уроках географії
Рівень: Місцевий
Термін: З 2015 року
Автор: Баранчук Наталія Борисівна, вчитель географії Сушовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Сушівці, вул. Центральна, 1, syshivciscool@ukr.net,
Консультант: Баліцька Наталія Костянтинівна методист Білогірського райметодкабінету
смт. Білогір’я, вул.Шевченка,44,
rmk01bil@i.ua
Мета, завдання: навчити здобувати і застосовувати знання знаходити інформацію, аналізувати, інтерпретувати і адекватно використовувати її для вирішення проблем. Оволодіти технологією індивідуальної та групової проектної діяльності, навчити рефлексувати власну діяльність.
Очікувані результати:
-
Формування відповідних теоретичних знань і належних практичних умінь з предмету.
Суть досвіду: Розширення способів роботи з джерелами інформації, посилення самостійної ролі учнів в проектній діяльності формують базові компетенції: спостереження, пошук, збір, аналіз, представлення, створення презентації, проектування спільної діяльності, рефлексію, самонавчання.
Опорні заклади: Сушовецька ЗОШ І-ІІІ ступенів
Результати:
зріс інтерес до знань, про що свідчать підсумки районних олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН

Тема: Використання мультимедійних засобів навчання у класах технологічного профілю
Рівень: Місцевий
Термін: з 2006 року
Автор: Троян Юрій Іванович, вчитель трудового навчання Ямпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів, смт. Ямпіль, вул. Миру, 8 yasoch@km.ua
Консультант: Пацалюк Валентина Захарівна, методист Білогірського райметодкабінету
смт. Білогір’я, вул.Шевченка, 44,
rmk01bil@i.ua
Мета, завдання: Стимулювання учнів до пізнавальної діяльності і самостійності, пошуку необхідної інформації, а також її осмисленому опрацюванню.
Очікувані результати: Формування відповідних теоретичних знань і належних практичних умінь з предмету.
Суть досвіду: Використання вчителем мультимедійних засобів навчання сприяє забезпеченню рівного доступу учнів до здобуття професійної підготовки, вихованню особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання в умовах реформування суспільства.
Опорні заклади: Ямпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Виховна робота
Тема: Використання методу проектів у виховній роботі. Учнівський проект

Рівень: Місцевий
Терміни: 2016-2019 н.р.
Автор: Дайнес Світлана Леонідівна, педагог-організатор Ямпільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,
смт. Ямпіль, вул. Миру, 8,  yasoch@km.ua
Консультант: Кабанова Марія Миколаївна, методист Білогірського райметодкабінету
смт. Білогір’я вул.Шевченка,44, rmk01bil@i.ua
Мета, завдання, очікувані результати: Забезпечення соціального замовлення на формування людини нового, демократичного сус-пільства, якій притаманна активна життєва позиція
Суть досвіду:

Розглядаються  теоретичні засади і основи проектної діяльності у системі виховної роботи та практичний аспект впровадження проектної технології в систему виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу.

Виділено чотири групи проектів:

- проекти ігор - дитячі заняття;

- екскурсійні проекти;

- розповідні проекти;

- конструктивні проекти.

Класифікація проектів:

- За домінуючою діяльністю (дослідницькі, інформаційні, практико-орієнтовні, творчі)

- За галуззю виконання

(предметні, інтегровані)

- За змістом

(інтелектуальні, матеріальні, екологічні, сервісні, комплексні)

- За складом учасників

(учні одного класу, однієї школи, міста, району, країни, різних країн світу)

- За кількістю учасників

(індивідуальні, групові, колективні)

Основні етапи:

- підготовка;

- планування,

- дослідження,

- результати або висновки,

оформлення звіту

- оформлення результатів і процесу.

Опорні заклади: Ямпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Результати: 1) На належному рівні організовано роботу проектів у виховній роботі.
2) На базі даної школи проведено проект "Добро і милосердя - два крила,  на яких тримається людство"- дає змогу учням переконатися в тому, що отриманий досвід – це насамперед, засіб пізнання подій, процесів, явищ, що відбуваються у сучасному світі і їх можна активно використовувати на практиці.


Управлінська діяльність
Тема: Управлінська діяльність директора школи по впровадженню технологій кооперативного навчання в практику роботу педагогічного колективу

Рівень: Місцевий
Термін: з 2005 року
Автор: Панчоха Таміла Ларіонівна, директор Сушовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів,
с. Сушівці sushivci@rambler.ru
Консультант: Наголюк Надія Миколаївна, зав. Білогірським райметодкабінетом 30200 вул. Шевченка, 44, rmk01bil@i.ua

Мета, завдання: Створення належних умов для впровадження кооперативного навчальний процес;
залучення до використання технологій кооперативного навчання всіх вчителів, учнівську та батьківську громадськість
- стимулювання учасників інновації до пошуково – творчої діяльності
- гуманізація всіх сфер життєдіяльності учасників навчального процесу.

Очікувані результати: Підвищення професійної компетентності педагогів по впровадженню технології кооперативного навчання.
Покращення результативності навчального процесу.

Суть досвіду: В основу навчального процесу у школі покладено технологію кооперативного навчання, що сприяє формуванню у школярів навиків співпраці, позитивної взаємозалежності , спільної діяльності з метою досягнення загальних навчальних цілей.

Опорні заклади: Сушовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Результати: Технологія кооперативного навчання впроваджується всіма вчителями -предметниками в 5-11 класах, зріс рівень навчальних досягнень школярів, про що свідчать підсумки районних олімпіад 2006-2007 н.р.


Анотований каталог інноваційної діяльності (адаптаційної) у закладах освіти Білогірського району

 
 
Календар
«  Липень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Наше опитування
Оцініть сайт
Всього відповідей: 201

Аналітика відвідуваності

Форма входу

Пошук

Архів записів

Освітні лінки

 

Copyright MyCorp © 2024
Сайт управляється системою uCoz